GPTU-24-24-24

ตู้ห้องน้ำเคลือนที่ 24-24-24

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รายละเอียดสินค้า:

1. โครงเหล็ก

 • เฟรมเหล็ก และโครงเหล็ก สำหรับการยกเคลื่อนย้าย

2. พื้นตู้

 • เป็นโครงสร้างเหล็กปูทับด้วยแผ่นวีว่าบอร์ด พร้อมปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิคขนาด 8×8 นิ้ว

3. ผนัง

 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปใช้โพลีสตายรีนโฟมหน้า 50 มม.เป็นฉนวนป้องกันความร้อน พร้อมปิดทับด้วย

เหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสีโปลีเยสเตอร์กันความชื้น สีขาว 2 ด้าน

4. หลังคา

 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูปใช้โพลีสตายรีนโฟมหน้า 75 มม.เป็นฉนวนป้องกันความร้อน พร้อมปิดทับด้วย

เหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสีโปลีเยสเตอร์กันความชื้น สีขาว 2 ด้าน

5. ประตู

 • ประตูบานสวิง ขนาด 700×2000 มม. กรุด้วยแผ่นเหล็กกล้า เคลือบสีโปลีเยสเตอร์ กันความชื้น

พร้อมกรอบและวงกบประตูเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป

6. หน้าต่าง

 • หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย ขนาด 300×600 มม.

7. ระบบไฟ

 • โคมไฟเป็นหลอดฟูออเรสเซ้นท์ขนาด 1×18 วัตต์ พร้อมสวิทซ์
 • พัดลมดูดอากาศขนาด 8 นิ้ว

8. อุปกรณ์ห้องน้ำ

 • อ่างล้างหน้า/กระจก/ชั้นวางของ
 • ส้วมซักโครกพร้อมสายชำระ
 • กล่องกระดาษชำระ
 • โถปัสสาวะ
 • ที่ว่างสบู่
 • ราวแขวนผ้า
 • ฝักบัวอาบน้ำ(ตู้แบบอาบน้ำได้)
 • ม่านพลาสติก(ตู้แบบอาบน้ำได้)

หมายเหตุ ประตู ,หน้าต่าง,ระบบไฟ,อุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวนขึ้นอยู่กับแบบของตู้